Opmerkelijke ontslagen #2

Je baan kwijtraken omdat je jouw date- en liefdesleven veelvuldig met collega’s bespreekt, kan dat? Ja, dat kan. Het overkwam een medewerker van een bedrijf in Zoetermeer.

De betreffende medewerker was pas kort in dienst in en was werkzaam in de functie van Manager Communicatie. In de periode na de indiensttreding hebben zich drie vrouwelijke collega’s van de betreffende medewerker gemeld bij de vertrouwenspersoon. De meldingen zagen op het gedrag van de medewerker en hadden betrekking op mededelingen die hij deed over zijn date- en liefdesleven. Hij vertelde zijn vrouwelijke collega’s ongewenst in geuren en kleuren over zijn tinderdates en liet daarbij ook foto’s zien van de vrouwen met wie hij aan het daten was. De houding van de medewerker zorgde voor ongemakkelijke en onprettige situaties, waardoor zijn vrouwelijke collega’s hiervan melding hebben gemaakt. De directie van het bedrijf is met de betreffende medewerker in gesprek getreden en heeft hem een vaststellingsovereenkomst aangeboden, de medewerker wilde hier echter niet mee akkoord gaan.

De directie was van mening dat de medewerker door zijn uitlatingen een onprettige werksfeer creëerde en neemt het hem kwalijk dat hij met zijn functie niet inzag dat zijn gedrag ongepast was. De directie zag zich dan ook genoodzaakt om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ter zitting zijn partijen het erover eens dat inmiddels sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Ondanks dat de medewerker aangeeft dat hij er nooit bij heeft stilgestaan dat de gesprekken anders hadden kunnen overkomen en ondanks dat zijn collega’s hier nooit signalen over hebben geuit, althans hij dat nooit heeft opgemerkt, oordeelt de kantonrechter dat er een redelijke grond is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder toewijzing van de wettelijke transitievergoeding. Verder oordeelt de kantonrechter dat de directie wél te voortvarend te werk is gegaan door de medewerker geen kans te geven zijn gedrag te verbeteren, maar dat dit niet leidt tot ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de directie. De medewerker krijgt daarom geen billijke vergoeding.