Annemarie schrijft: Gefinancierde rechtsbijstand, hoe werkt dat?

Wist je dat de overheid in sommige gevallen de kosten van jouw advocaat vergoedt? Volgens artikel 18 van de Nederlandse Grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen. Voor mensen met een laag inkomen die geen advocaat of mediator kunnen betalen, heeft de overheid een systeem opgezet dat ook wel bekend is onder de naam ‘gesubsidieerde rechtshulp’ (of gefinancierde rechtsbijstand).

In hoofdlijnen komt dit systeem erop neer dat je met een laag inkomen (en geen of slechts een klein vermogen) je advocaat niet zelf hoeft te betalen. De advocaat vraagt de financiering voor je aan. Deze aanvraag wordt “toevoeging” genoemd.

De Raad voor Rechtsbijstand (overheidsinstantie), betaalt de advocaat en zelf hoef je alleen een beperkte eigen bijdrage te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage. De precieze hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Is je huidige inkomen met minimaal 15% gedaald, dan kun je peiljaarverlegging aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat bekijken of je inkomen inderdaad minimaal 15% lager ligt en of je daardoor wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of voor een lagere eigen bijdrage.

Een advocaat die op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkt, wordt ook wel pro deo advocaat genoemd.

Dat de sociale advocatuur onder druk staat, is niet nieuw. Het is verontrustend dat het aantal sociaal advocaten sterk daalt en dat daardoor de rechtsbijstand voor de mensen die het vaak het hardste nodig hebben in gevaar komt.

Wij vinden het belangrijk dat rechtsbijstand toegankelijk blijft voor iedereen in de samenleving. Ook als je niet de middelen hebt om een advocaat te betalen, vinden wij dat je recht hebt op hulp met je juridische problemen. Het is daarom een hele bewuste keuze geweest om zaken te behandelen op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De erkenning en dankbaarheid van de mensen die de juridische hulp vaak het hardste nodig hebben, maar daarvoor geen middelen hebben, geeft voldoening. Rechtsbijstand moet toegankelijk én betaalbaar blijven, voor iedereen in de samenleving!

Wordt de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afgewezen en heb je geen rechtsbijstandsverzekering, dan zullen we van tevoren afspraken over de betaling met je maken. Wij zullen bespreken welk uurtarief wij hanteren voor de behandeling van jouw zaak. Indien de aard en omvang van de zaak het toelaat, kunnen we ook een vaste prijsafspraak maken.

Of je nu wel of niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, het eerste kennismakingsgesprek bij Jessica Jansen advocatuur is vrijblijvend en altijd gratis. Voordat wij jouw zaak aannemen, bespreken wij de kosten van onze rechtsbijstand.

Heb je vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we kunnen bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.