Een foto van je kind plaatsen op sociale media. Mag dat zomaar? 

Facebook, Instagram, TikTok, sociale media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. We posten foto’s en filmpjes van vakanties, verjaardagen en noem het maar op. Het komt dan ook vaak voor dat een ouder foto’s of filmpjes van zijn of haar kind op Facebook of Instagram plaatst. Dat lijkt wellicht onschuldig, maar kan dat allemaal zomaar?

Als je een foto op sociale media wilt plaatsen waar niet alleen jij op staat, maar bijvoorbeeld ook je vriendin of een collega, dan heb je altijd toestemming nodig van degene die ook op de foto staat. Dat komt omdat je door het plaatsen van die foto aan Facebook of Instagram de toestemming verleend aan deze kanalen om de foto te gebruiken en te verspreiden. Er is op dat moment geen zicht meer waar deze foto’s eventueel kunnen belanden en voor gebruikt worden.

Kinderen onder de 16 mogen deze toestemming in beginsel zelf niet geven. Ouders kunnen voor het plaatsen van beeldmateriaal toestemming geven of weigeren. Dat is ook de reden dat scholen altijd toestemming aan de ouders moeten vragen voor het verwerken van foto’s en filmpjes. Zonder toestemming mag beeldmateriaal niet in grote getalen worden verspreid, en dus niet worden geplaatst op sociale media.

Toestemming van beide ouders
Wanneer beide ouders belast zijn met het gezamenlijk gezag, dan is voor het plaatsen van foto’s of filmpjes van een kind op sociale media toestemming van beide ouders vereist. In de regel zal dat geen probleem zijn en kunnen ouders daar prima goede afspraken over maken, maar dat kan natuurlijk anders liggen als ouders gescheiden zijn.

Stel je voor, moeder is met haar zesjarige dochter op vakantie en plaatst daarvan foto’s op haar Instagramaccount. Vader is ook belast met het gezag en is het daar niet mee eens, hij geeft hiervoor geen toestemming. Moet moeder deze foto’s dan verwijderen?

Rechtspraak
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 juli 2020 uitspraak gedaan in een zaak waarbij het ook de vraag was of moeder foto’s mocht plaatsen van hun kind. In die zaak heeft het Gerechtshof geoordeeld dat dat niet in het belang van het kind is. Kinderen hebben op jonge leeftijd onvoldoende weet van de (privacy)aspecten van sociale media en kunnen de gevolgen van de plaatsing van foto’s en filmpjes op sociale media (nog) niet overzien. Daarbij is het van belang dat er ook geen zicht meer is op waar foto’s eventueel kunnen belanden op het moment dat deze worden gebruikt. Moeder mocht dus geen beeldmateriaal plaatsen en er werd meteen ook een verbod voor de duur van vijf jaar opgelegd.

Wanneer beide ouders het gezag uitoefenen over een minderjarig kind, dan is dus ook de toestemming van beide ouders vereist. Als ouders het hier niet over eens zijn, dan kan deze vraag aan de rechter worden voorgelegd. De ouder die graag foto’s of filmpjes wilt plaatsen kan dan aan de rechter om vervangende toestemming vragen. Het is echter maar de vraag of de rechter daarvoor toestemming zal verlenen, nu dit in bijna alle gevallen niet in het belang van het kind zal zijn.

Let op: ook anderen mogen dus niet zonder toestemming foto’s van jouw kind plaatsen.

Meer weten?
Heb je vragen over de rechten van je kind of over jouw rechten als ouder? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.