Laadpaalkleven

Het is een toenemend probleem: het onnodig bezet houden van een oplaadpunt door een elektrische auto, ‘laadpaalkleven’. Steeds meer mensen rijden een elektrische auto, waardoor er ook steeds meer laadpalen bijkomen. Elektrische auto’s moeten worden opgeladen, maar lang niet iedereen haalt zijn auto weg bij de laadpaal op het moment dat de accu vol is. Soms is dat niet haalbaar uit praktische redenen: je zit bij een theatervoorstelling en ondertussen laadt je auto op. De accu is vol maar de voorstelling duurt nog even. Je kunt niet even snel weg om je auto op een andere plek te zetten. Er zijn ook mensen die hun auto dagen- of zelfs wekenlang aan een laadpaal laten hangen en in de tussentijd op vakantie gaan, tot ergernis van andere gebruikers. 

Tot voor kort probeerden een aantal gemeenten het laadpaalkleven tegen te gaan door boetes uit te delen op het moment dat de auto nog op een laadplek stond, terwijl de accu al volledig was opgeladen. Parkeren op een laadplek met een volle accu is illegaal, luidde de redenering. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was het daar eerder dit jaar nog mee eens.

De Hoge Raad oordeelde op 2 september van dit jaar echter anders: ‘De omstandigheid dat de accu van een elektrische auto die is aangesloten op een laadpaal op enig moment niet of niet meer wordt opgeladen, dwingt niet tot de gevolgtrekking dat de auto op de desbetreffende parkeerplaats is geparkeerd met een ander doel dan het opladen van de accu van die auto.’ Daarmee zet de Hoge Raad dus een streep door het beleid van de gemeenten. Zolang er (indien vereist) parkeergeld wordt betaald voor de laadplek en de accu van de auto is aan het opladen of is volledig opgeladen, is het niet verboden om te blijven staan en kan er ook geen boete worden uitgeschreven. 

Let op: ga dus niet met je niet-elektrische auto op een laadplek staan. Laadplekken zijn uitsluitend (of binnen bepaalde tijden) bedoeld voor elektrische auto’s. Dit staat ook op de borden bij de laadplek aangegeven. Riskeer dus geen boete door met je niet-elektrische auto op een laadplek te gaan staan (ook niet als je voor die plek betaalt!).