Hoera, een baby!

Of het nou je eerste kind is of niet, een nieuwe baby brengt altijd veranderingen in de thuissituatie met zich mee. Ouders zullen opnieuw een werk- privébalans moeten vinden. 

 Vóór augustus 2022 had iedere ouder in loondienst in beginsel recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit moest worden opgenomen vóór het achtste levensjaar van het kind. Naar aanleiding van Europese wetgeving is per 2 augustus 2022 de wet betaald ouderschapsverlof ingegaan, waarin iedere ouder in loondienst recht heeft op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Hoe zit dit precies?

Nieuwe regels

  • Iedere ouder in loondienst heeft vanaf 2 augustus 2022 recht op minimaal 1 week en maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof. 
  • Het verlof moet worden opgenomen vóór het eerste levensjaar van het kind. 
  • Het betaald ouderschapsverlof kan flexibel worden opgenomen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. 
  • Na 9 weken betaald ouderschapsverlof heeft iedere ouder in loondienst nog recht op 17 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen vóór het achtste levensjaar van het kind. 
  • Wanneer er in het eerste levensjaar van het kind minder dan 9 weken betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen, worden de nog niet opgenomen weken bij het onbetaald ouderschapsverlof opgeteld. 
  • De werkgever vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan bij het UWV op het moment dat minimaal een keer het aantal uren van de werkweek aan verlof is opgenomen. 
  • De uitkering wordt betaald door het UWV en bedraagt 70% van het dagloon, met een maximum van 70% van het maximum dagloon. 

Doel van de nieuwe wet

De wet betaald ouderschapsverlof heeft tot doel gezinnen meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe situatie en om ouders in staat te stellen om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en de zorg over het kind. 

Tijdens het ouderschapsverlof mogen jouw arbeidsvoorwaarden niet worden aangepast. Je behoudt je functie en alle rechten die je had vóór het verlof.  

Wist je dat?

Ouders in loondienst hebben na een adoptie ook recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen tijdens het eerste jaar na de adoptie en geldt alleen als het kind jonger dan 8 jaar is. 

Heb je vragen over de nieuwe wet betaald ouderschapsverlof? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een vrijblijvend eerste gesprek. 

Gaat je vraag over een andere uitkering? Ook dan kun je bij ons terecht!